[IPX-760] Cô học trò rủ thầy vào nhà nghĩ - Momonogi Kana

Giáo viên này có một học sinh, Kana Momonogi, người chủ động quyến rủ anh ta. Anh ta thấy mình tiến thoái lưỡng nan không biết làm như thế nào, nên  từ chối cô sinh viên còn rất trẻ này hay cùng cô vào nhà nghỉ tình tứ. và kết quả là

[IPX-760] Cô học trò rủ thầy vào nhà nghĩ - Momonogi Kana

[IPX-760] Cô học trò rủ thầy vào nhà nghĩ - Momonogi Kana