Chồng chơi chứng khoán thua lỗ, phải bán vợ cho người đàn ông khác địt

Tsumugi quyết định ký hợp đồng xử lý tình dục với nhà đầu tư Nakae với điều kiện chồng cô, Yosuke, người bắt đầu kinh doanh giới thiệu đầu tư, phải mắc nợ 50 triệu yên. “Nếu tôi chịu đựng nó trong một tháng, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với Yosuke một lần nữa…” Tuy nhiên, vào thời điểm này, Tsumugi không thể tưởng tượng được mình sẽ trông như thế nào sau một tháng nữa. Tôi không thể tin rằng tôi không muốn hợp đồng kết thúc… Tôi không thể tin rằng mình lại đắm chìm trong con cặc của Nakae trước mặt chồng mình.

Chồng chơi chứng khoán thua lỗ, phải bán vợ cho người đàn ông khác địt

Chồng chơi chứng khoán thua lỗ, phải bán vợ cho người đàn ông khác địt