Chiều lòng bố chồng khi chồng vắng nhà

Bố chồng tôi sống với tôi sau khi mẹ chồng tôi qua đời. Cú sốc của ông bố vợ vốn là người thương vợ vô cùng, còn anh thì còn tủi thân vì không được ăn no mặc ấm. “Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, xin vui lòng cho tôi biết bất cứ điều gì.”

Chiều lòng bố chồng khi chồng vắng nhà

Chiều lòng bố chồng khi chồng vắng nhà